Nad akcí převzali záštitu

Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

MUDr. Zdeněk Fink, primátor Statutárního města Hradec Králové


HRADEC KRÁLOVÉ_logoKRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ_logo

 

VAK HK_logo

tiskárna pratr_logoCineStar HK_logo

Český rozhlas Hradec Králové_logo

WAMAK_logo